langestrandvest-hus1-logo.jpg
1/3

LUFTIG UTSIKT PÅ FRAMNÆS
Langestrandveien, 3222 Sandefjord

SISTE BYGGETRINN BYGGES NÅ

10 LEILIGHETER – Innflytting: høsten 2022.
 
Byggetrinn 1: UTSOLGT!
10 leiligheter – innflyttet.

Byggetrinn 2: UTSOLGT!
12 leiligheter – innflytting i desember 2021.

Byggetrinn 3: SALGSTART

Kontakt megler:
Lill-Iren Barth: Tlf: 913 26 532,
E-post: Lill-Iren.Barth@dnbeiendom.no

Oversikt-tre-hus.jpg

SJØ, SOL, LYS OG LUFT

Framnæs, med sitt karakteristiske landskap formet av natur og verftsvirksomhet, ligger på Vesterøya i Sandefjord med vidt utsyn mot syd, vest og nord; til sjøen, havnen og byen med åsene omkring. Med gangavstand til badestrand, båthavn, dagligvarebutikker, barnehager, skoler, eldresenter, idrettsplass og Sandefjord sentrum er Framnæs et attraktivt bolig- og næringsområde.

 

Det er etablert ny gang– og sykkelvei langs Framnesveien. Denne knytter Framnæs til gang– og sykkelveinettet på Vesterøya og Sandefjord for øvrig. Vesterøya spesielt og Sandefjord generelt, har en rekke populære tur– og utfartsområder.

 

Helt siden Christen Christensen i 1892 slo sammen sine skipsverft i Sandefjords indre havn til «Framnæs Mek. Værksted» og verftet i 1898 ble aksjeselskap; for å finansiere overgangen fra tre til stål og fra seil til motor, har Framnæs vært arnested for utvikling, nytenkning og nyvinninger.

 

I nesten 100 år var A/S Framnæs Mek. Værksted en av hjørnesteinsbedriftene

i Sandefjord.

 

Her bygde de skuter som utforsket polarområdene.

 

Her bygde de hvalflåten som igjen bygde Sandefjord.

 

Her bygde de skoleskipet Christian Radich.

 

Her bygde de Nordens største flytedokker og kraner og her bygde de den første norskkonstruerte boreplattformen.

 

I generasjoner, helt fram til 1987, var Framnæs Mek. Værksted arbeidsplassen for flere tusen mennesker. I dag er det vanskelig å forestille seg hva Sandefjord hadde vært uten denne stolte byggetradisjonen.

 

Den flotte beliggenheten så de nok også den gangen; morgensola som steg opp over Framnæskollen, kveldssola som speilet seg i vannet da de gikk hjem igjen om kvelden.

 

Nå er det en ny soloppgang på Framnæs. Nye kraner tar nye løft.

 

De naturlige omgivelsene er like flotte som da polarskuta «Jason» ble sjøsatt her i 1881, men nå bygges det for å bo på det vi i all beskjedenhet kaller byens beste tomt.

 

 

Nå bygger vi for deg!

BO SMART

I ET PRIVAT BORETTSLAG

Med en leilighet i Langestrand Vest Borettslag går du en enklere og tryggere hverdag i møte – både med tanke på vedlikehold og økonomi. Når du kjøper bolig i et privat borettslag som her, blir du andelseier. Det betyr at du eier en andel av borettslaget som gir deg eksklusiv bruks- og disposisjonsrett til din egen bolig. Samtidig har du rett til å bruke fellesarealene, ute og inne, sammen med de andre beboerne.

 

Borettslagsmodellen gir deg handlingsrom når det gjelder finansiering av ditt boligkjøp. Som det fremkommer av prislisten består kjøpesummen av et innskudd pluss en andel fellesgjeld. Dette betyr at borettslaget allerede har fremskaffet en felles finansiering for 50 % av kjøpesummen. Denne felles finansieringen kalles fellesgjeld. Fellesgjelden er med andre ord et felles lån som Langestrand Vest Borettslag har forhandlet frem med banken. Lånet betjenes av andelseierne.

 

I Langestrand Vest Borettslag sin låneavtale for fellesgjelden er det sikret en avdragsfri periode. I den avdragsfrie perioden betaler andelseierne ikke avdrag på lånet, kun renter. Disse renteutgiftene betaler du gjennom den månedlige fellesutgiften. (Borettslaget styre står senere fritt til å fremforhandle andre løsninger for fellesgjelden.)

Når du kjøper en andel i et borettslag, må du selv sørge for å kunne betjene både eventuell gjeld på ditt innskudd og den månedlige fellesutgift som betales til borettslaget.

 

Fellesutgiften er summen av renter (og avdrag etter den avdragsfrie perioden) på din andel av fellesgjelden pluss drifsutgifter, altså den totale utgiften andelseier betaler til borettslaget hver måned, via forretningsfører.

 • Fellesgjeld er andelseiers andel av det felles banklån borettslaget har tatt opp.

 • Driftsutgifter er løpende utgifter borettslaget er forpliktet til å betale etter hvert som varer/tjenester blir kjøpt inn for fellesskapet og der utgiftene deretter fordeles og faktureres andelseierne.

 

Langestrand Vest Borettslag har en ordning med individuell nedbetaling av fellesgjeld; «IN-ordning». Det betyr at du kan velge om din fellesgjeld skal være 50 % av kjøpesummen eller lavere, ned til 0 %. Jo lavere andel fellesgjeld du har, desto lavere blir også din månedlige fellesutgift fordi renter og eventuelle avdrag på fellesgjelden da blir mindre.

 

Boligene vil bli organisert i et borettslag i samsvar med lov om borettslag av 6. juni 2003.

 

Megler kan gi ytterligere informasjon.

Framnæs kart LV-HUS1 _-web.png

LILL-IREN BARTH

lill-iren.barth@dnbeiendom.no

Telefon 91326532

Eiendomsmegler

A-S-Thor-Dahl_logo2017-neg.png