langestrandvest-hus1-logo.jpg

FRAMNÆS

framnes.jpg

Statens kartverk ©

1. Sandefjordsfjorden sett fra nord med del av Sandefjord sentrum, Framnæs og Langestrand Vest

 

2. Framnæsområdet med Langestrand Vest sett fra nord.

FRAMNÆS

Framnæs omfatter et område på ca 160 daa med en sjøfront på ca 1,6 kilometer. Området er i sin helhet sjønært og vestvendt og strekker seg langs sjøen fra Huvik i nord til Langestrand i syd.

 

Området utvikles med bakgrunn i  «Disposisjonsplan for Framnæs-området» som ble vedtatt av Sandefjord bystyre i 2005, samt gjeldende kommuneplan og reguleringsplaner.

 

I tråd med disposisjonsplanen ble ca 10 dekar av Framnæsområdet, «Langestrand Vest», regulert til bolig 2015.

 

FRAMNÆSKOLLEN

Kollen, som tidligere ble brukt som parkeringsplass for FMVs ansatte, er nå et grønt fellesareal for alle beboere på Framnæs. Allmennheten har også tilgang til kollen. Gjeldende reguleringsplan gir mulighet for etablering av en paviljong på kollens søndre del.

 

FRAMNÆS ELLER FRAMNES?

For alt som foregår innenfor verftets tidligere porter opprettholdes tradisjonen og Framnæs skrives med æ. Området lenger øst på Vesterøya heter også Framnes, men der skrives Framnes med e.

 

FRAMNÆS BÅTHAVN

Framnæs Båthavn AS er etablert og har plass til over 100 båter, framnesbathavn.no.

 

Framnæs Båthavn ligger ved Langestrandveien, syd for Framnæs Maritime Senter. Senteret har et allsidig tilbud til eiere av yrkes- og fritidsbåter, framnesmaritimesenter.no.

 

VIDERE UTVIKLING MOT SYD OG VEST.

Målet er å omskape Framnæs til et multifunksjonelt område som skal romme både bolig, arbeid og fritid. Det vil derfor på sikt også bli etablert nye bygninger for bolig og næring syd, sydvest og vest for «Langestrand Vest»-prosjektet.

A-S-Thor-Dahl_logo2017-neg.png