PRIS

Leilighetsnr. 211

Type
Etasje
BRA
P-rom
S-rom
Total kjøpesum 
Innskudd 50% 
Fellesgjeld 50% 
Renteutgift fellesgjeld pr mnd 
Driftsutgift pr mnd 
Total månedlig fellesutgift 
Skattefradrag på månedlige renter fellesgjeld 
Fellesutgift etter skatt 
Endring i fellesutgift v/1% renteendring 
Økning i månedlig fellesutgift ved avdragsstart i år 21 (år 2041) 
A
1
93,5
93,5
-
5 350 000
2 675 000
2 675 000
5 016
3 425
8 441
-1 103
7 337
1 739
7 431

Leilighetsnr. 212 SOLGT

Type
Etasje
BRA
P-rom
S-rom
Total kjøpesum 
Innskudd 50% 
Fellesgjeld 50% 
Renteutgift fellesgjeld pr mnd 
Driftsutgift pr mnd 
Total månedlig fellesutgift 
Skattefradrag på månedlige renter fellesgjeld 
Fellesutgift etter skatt 
Endring i fellesutgift v/1% renteendring 
Økning i månedlig fellesutgift ved avdragsstart i år 21 (år 2041) 
B
1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Leilighetsnr. 213 SOLGT

Type
Etasje
BRA
P-rom
S-rom
Total kjøpesum 
Innskudd 50% 
Fellesgjeld 50% 
Renteutgift fellesgjeld pr mnd 
Driftsutgift pr mnd 
Total månedlig fellesutgift 
Skattefradrag på månedlige renter fellesgjeld 
Fellesutgift etter skatt 
Endring i fellesutgift v/1% renteendring 
Økning i månedlig fellesutgift ved avdragsstart i år 21 (år 2041) 
E
1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Leilighetsnr. 221 SOLGT

Type
Etasje
BRA
P-rom
S-rom
Total kjøpesum 
Innskudd 50% 
Fellesgjeld 50% 
Renteutgift fellesgjeld pr mnd 
Driftsutgift pr mnd 
Total månedlig fellesutgift 
Skattefradrag på månedlige renter fellesgjeld 
Fellesutgift etter skatt 
Endring i fellesutgift v/1% renteendring 
Økning i månedlig fellesutgift ved avdragsstart i år 21 (år 2041) 
A
2
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Leilighetsnr. 222 SOLGT

Type
Etasje
BRA
P-rom
S-rom
Total kjøpesum 
Innskudd 50% 
Fellesgjeld 50% 
Renteutgift fellesgjeld pr mnd 
Driftsutgift pr mnd 
Total månedlig fellesutgift 
Skattefradrag på månedlige renter fellesgjeld 
Fellesutgift etter skatt 
Endring i fellesutgift v/1% renteendring 
Økning i månedlig fellesutgift ved avdragsstart i år 21 (år 2041) 
B
2
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Leilighetsnr. 223 SOLGT

Type
Etasje
BRA
P-rom
S-rom
Total kjøpesum 
Innskudd 50% 
Fellesgjeld 50% 
Renteutgift fellesgjeld pr mnd 
Driftsutgift pr mnd 
Total månedlig fellesutgift 
Skattefradrag på månedlige renter fellesgjeld 
Fellesutgift etter skatt 
Endring i fellesutgift v/1% renteendring 
Økning i månedlig fellesutgift ved avdragsstart i år 21 (år 2041) 
E
2
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Leilighetsnr. 231 SOLGT

Type
Etasje
BRA
P-rom
S-rom
Total kjøpesum 
Innskudd 50% 
Fellesgjeld 50% 
Renteutgift fellesgjeld pr mnd 
Driftsutgift pr mnd 
Total månedlig fellesutgift 
Skattefradrag på månedlige renter fellesgjeld 
Fellesutgift etter skatt 
Endring i fellesutgift v/1% renteendring 
Økning i månedlig fellesutgift ved avdragsstart i år 21 (år 2041) 
A
3
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Leilighetsnr. 232 SOLGT

Type
Etasje
BRA
P-rom
S-rom
Total kjøpesum 
Innskudd 50% 
Fellesgjeld 50% 
Renteutgift fellesgjeld pr mnd 
Driftsutgift pr mnd 
Total månedlig fellesutgift 
Skattefradrag på månedlige renter fellesgjeld 
Fellesutgift etter skatt 
Endring i fellesutgift v/1% renteendring 
Økning i månedlig fellesutgift ved avdragsstart i år 21 (år 2041) 
B
3
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Leilighetsnr. 233 SOLGT

Type
Etasje
BRA
P-rom
S-rom
Total kjøpesum 
Innskudd 50% 
Fellesgjeld 50% 
Renteutgift fellesgjeld pr mnd 
Driftsutgift pr mnd 
Total månedlig fellesutgift 
Skattefradrag på månedlige renter fellesgjeld 
Fellesutgift etter skatt 
Endring i fellesutgift v/1% renteendring 
Økning i månedlig fellesutgift ved avdragsstart i år 21 (år 2041) 
E
3
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Leilighetsnr. 241

Type
Etasje
BRA
P-rom
S-rom
Total kjøpesum 
Innskudd 50% 
Fellesgjeld 50% 
Renteutgift fellesgjeld pr mnd 
Driftsutgift pr mnd 
Total månedlig fellesutgift 
Skattefradrag på månedlige renter fellesgjeld 
Fellesutgift etter skatt 
Endring i fellesutgift v/1% renteendring 
Økning i månedlig fellesutgift ved avdragsstart i år 21 (år 2041) 
A
4
93,5
93,5
-
7 150 000
3 575 000
3 575 000
6 703
3 425
10 128
-1 475
8 653
2 324
9 931

Leilighetsnr. 242 SOLGT

Type
Etasje
BRA
P-rom
S-rom
Total kjøpesum 
Innskudd 50% 
Fellesgjeld 50% 
Renteutgift fellesgjeld pr mnd 
Driftsutgift pr mnd 
Total månedlig fellesutgift 
Skattefradrag på månedlige renter fellesgjeld 
Fellesutgift etter skatt 
Endring i fellesutgift v/1% renteendring 
Økning i månedlig fellesutgift ved avdragsstart i år 21 (år 2041) 
B
4
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Leilighetsnr. 243 SOLGT

Type
Etasje
BRA
P-rom
S-rom
Total kjøpesum 
Innskudd 50% 
Fellesgjeld 50% 
Renteutgift fellesgjeld pr mnd 
Driftsutgift pr mnd 
Total månedlig fellesutgift 
Skattefradrag på månedlige renter fellesgjeld 
Fellesutgift etter skatt 
Endring i fellesutgift v/1% renteendring 
Økning i månedlig fellesutgift ved avdragsstart i år 21 (år 2041) 
E
4
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Ved kontraktsinngåelse betales 10% av total kjøpesum, resten av innskuddet betales ved overlevering av boligen.

 

Omkostninger:                             

  • Kr. 480,- for overføring av hjemmel til andelen.  

 

  • Kr. 652,- i tinglysings- og attestasjonsgebyr pr. pantedokument.

  • Kr. 5 000,- i andelskapital.

  • Kr. 25 000,- i omkostninger i forbindelse med etablering av hjemmel til borettslaget.

 

Det tas forbehold om at endringer i ovennevnte gebyrer kan påvirke omkostningenes størrelse.

 

Driftsutgiftene er basert på budsjett fra forretningsfører, USBL Sandefjord, og inkluderer bl.a. forsikring av bygget, kommunale avgifter, strøm i fellesarealer, bredbånd, generelt vedlikehold mv. Disse kostnadene er stipulert på grunnlag av gjeldene prisnivå i 2019, således må det påregnes en justering av disse ved innflyttingstidspunkt.

Fellesgjelden er finansiert av Sparebank 1 BV. Lånet har 20 års avdragsfrihet og nedbetales deretter over 30 år. Total løpetid er 50 år. Renter på fellesgjelden er flytende og beregnet med 2,25% i prislisten. Renten vil varierer i takt med rentemarkedet.                                             

Det tas forbehold om at vilkårene for fellesgjelden kan endres etter krav fra offentlige myndigheter eller bankenes utlånspraksis.     

                                        

Det er full adgang for den enkelte andelshaver til å nedbetale ekstra på sin andel av fellesgjelden, induviduell nedbetaling av fellesgjeld, IN-ordning, med lavere månedlige fellesutgifter som konsekvens.                            

                            

Selger tar forbehold om at endelig innflyttingsdato kan endres som følge av manglende arbeidskraft, forsinket levering av nødvendige leveranser til prosjektet og lignende som følge av sykdomsfravær ved f.eks. større virusutbrudd.                                                    

Samlet fellesgjeld i Borettslaget vil kunne bli endret som følge av at borettslaget blir organisert med færre andeler eller andeler blir solgt til annen pris enn det som fremgår av prislisten vedlagt kontrakten.

DNB.gif
A-S-Thor-Dahl_logo2017-neg.png